Polityka Prywatności

I. Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług AmerTrade poprzez serwis https://amertrade.pl/.

II. Administrator danych osobowych

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Prime Fleet sp. z o.o. z siedzibą w ul. Puławska 515, NIP: 9512442409.

III. Rodzaje zbieranych danych

3. Serwis zbiera dane osobowe w następujący sposób:

IV. Cel zbierania danych

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

V. Podstawy prawne przetwarzania danych

5. Serwis przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie:

VI. Prawa Użytkowników

6. Użytkownik ma prawo do:

VII. Udostępnianie danych osobowych

7. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane:

VIII. Polityka plików cookies

8. Serwis korzysta z plików cookies w celu:

9. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.

IX. Zabezpieczenia

10. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem.

X. Zmiany w Polityce Prywatności

11. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach Użytkownicy będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

12. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 01.06.2024.